Friberg Kino Logo

Har du lyst til å jobbe på kinoen?

Vi kan få bruk for fleire til dugnadsgjengen som m.a. står i kiosken og er dørvakter.
Ta kontakt med Merete eller Marianne.
m.sande@online.no, tlf. 900 21183 / 412 91128.